Úsekové měření rychlosti v obci Pňov – Předhradí dnes už mnoho řidičů nezaskočí, funguje zde na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín od roku 2015. Přesto však je stále dost řidičů, kteří zákonem stanovenou rychlost jízdy obcí nedodrží, překročí ji a následně obdrží pokutu. V období od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2019 bylo doručeno celkem 2 606 rychlostních přestupků. Kolik peněz díky tomu přibylo do kolínské městské kasy? „Když to shrnu, tak 2016 přestupků bylo zaplaceno na prvotní výzvu a ve 107 případech řidiči reagovali až na výzvu následnou. Celkem tedy bylo za poslední rok z Pňova uhrazeno 1 359 000 Kč. Ve 483 případech ještě pokuta uhrazena není – zde pokračujeme dalšími výzvami, případně přistoupíme k vymáhání,“ uvedl starosta Michael Kašpar.