Na listopadovém zasedání Zastupitelů města Kolína byla schválena nová obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Znění této vyhlášky obdrží kolínští v tištěné podobě v lednovém Zpravodaji. „Jsou tam pro občany uvedeny některé povinnosti, a také osvobození. Zjistili jsme například, že evidujeme 853 občanů, kteří jsou starší 85ti let či v příštím roce dovrší věk 85 let a tito jsou od úhrady osvobozeni. Zároveň jsou osvobozeny děti narozené v příslušném kalendářním roce 2020,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. Poplatky za svoz odpadu v novém roce podraží o 48 korun, tedy ze stávajících 648 Kč za rok na 696 Kč. „V posledních sedmi letech jsme, pokud se nepletu, nezdražovali. Když jsem to zpětně propočítával, tak by to vzhledem k inflaci vyšlo více, na nějakých 711 Kč. Co se týče poplatků za psy, tam se nic nemění a u jiných poplatků je to také stejné,“ doplnil starosta Michael Kašpar.